ConocoPhillips HMS koordinator / Sykepleier in ROGALAND, Norway

Title: HMS koordinator / Sykepleier Location: EUROPE-NORWAY-ROGALAND-STAVANGER Job Number: 00Q7G

ConocoPhillips er verdens største uavhengige lete- og utvinningsselskap basert på produksjon og påviste reserver.Selskapets hovedkontor ligger i Houston, Texas i USA. ConocoPhillips hadde virksomhet i 17 land, aktiva verdt 88 milliarder dollar og cirka 13.100 ansatte per 31. mars 2017. Produksjonen var i gjennomsnitt 1,584 millioner fat oljeekvivalenter for det første kvartalet i 2017. For mer informasjon se www.conocophillips.com

Selskapets medarbeidere over hele verden handler i tråd med våre SPIRIT-verdier, som er sikkerhet, personell, integritet, rettskaffenhet og ansvar, innovasjon og teamarbeid. Verdiene er en del av vår lederkompetanse og benyttes i vårt daglige arbeid.

ConocoPhillips Norge har ledig stilling som HMS koordinator / Sykepleier.

Om helsetjenesten ConocoPhillips har godkjent bedriftshelsetjeneste etter arbeidsmiljøregelverket og helsetjeneste for alle som oppholder seg på installasjonene etter petroleumsregelverket. Helsetjenesten skal fremme helse og bidra til å forebygge sykdom og skade. Videre skal helsetjenesten utføre diagnostikk og behandling i forbindelse med sykdom og skader. Den helsemessige beredskapen er en del av virksomhetens totale beredskap.

Alle som oppholder seg på innretningen skal ha tilgang til faglig forsvarlige helsetjenester. Offshore er tjenesten organisert med helsepersonell på alle døgnbemannede innretninger. Den helsemessige beredskapen er tilknyttet legetjeneste som er tilgjengelig for telefon- eller videokonsultasjon 24/7.

På Ekofisk feltsenter er det stasjonert søk- og redningshelikopter (SAR) som kan bistå med medisinsk og redningsteknisk kompetanse til andre innretninger eller fartøyer.

Stillingens hensikt Ansvar for medisinske, andre helsemessige og arbeidsmiljøaktiviteter på plattformen. Ivareta helsemessig beredskap og overvåking av helsemessige forhold og arbeidsmiljø i henhold til myndighetskrav og interne krav. Bidra til å vedlikeholde generell beredskap og gi støtte til plattformorganisasjonen i HMS-spørsmål.

Ansvars- og funksjonsområder - Undersøkelse og behandling av syke og skadde - Arbeidsmiljørelaterte aktiviteter - Forebyggende helse- og arbeidsmiljøarbeid - Opplæring og kurs - Rehabilitering av ansatte med helseproblemer - Helsefremmende arbeid - Delta i ambulansetransporter ved behov - Andre daglige plattformoppgaver utenfor helse/HMS

Arbeidsplan 14-28 offshore rotasjon Qualifications: Krav til kompetanse

Bachelor innen sykepleie/ norsk autorisasjon som sykepleier Spesialutdanning Minimum 5 års erfaring som sykepleier Erfaring innen akuttmedisin Gode norsk og engelsk kunnskaper Nødvendige tillatelser til å bo og arbeide i Norge på permanent basis uten restriksjoner Ønsket kompetanse

Erfaring innen bedriftshelsetjenste Erfaring innen ledelse Erfaring med avholdelse av presentasjoner og opplærling Personlige egenskaper / lederkompetanse

Sikkerhetsfokusert. Har fokus på og tar seg tid til å utføre arbeidet på en sikker måte som ivaretar medarbeidere og miljø Ansvarlig/selvstendig. Tar eierskap til handlinger og overholder forpliktelser Gode samarbeidsevner. Søker aktivt et mangfold av personer på tvers av organisasjonen for å oppnå felles mål Evne til å håndtere stressete situasjoner Åpen og ærlig Organisasjonstilhørighet Stillingen rapporterer til Medical Supervisor.

Annet For å komme i betraktning for en jobb på sokkelen må gjeldende helsekrav tilfredsstilles. Se Forskrift om helsekrav for personer i arbeid på innretninger i petroleumsvirksomheten til havs.

Vi gjør oppmerksom på at rotasjon/overføring til land kan påregnes i kortere eller lengre perioder avhengig av bedriftens behov. Eventuelle spørsmål om stillingen kan rettes til Leif Inge Norheim, Medical Supervisor tlf. 47 52021412.

Øvrige spørsmål vedrørende søkerprosessen kan sendes til COPNORecruiting@conocophillps.com

Før du legger inn en søknad er det viktig å merke seg følgende: Feltet for arbeidserfaring og skole/utdanning er obligatoriske felt som må fylles ut for å komme videre i søkeprosessen. Du trenger bare fylle ut feltene en gang. Det viktigste er at du legger ved riktig informasjon i din CV. For å komme i betraktning må søknadsbrev, CV (inkl. utdannelse og arbeidserfaring) vedlegges, samt relevante vitnemål og attester. Du kan legge ved maksimum 5 vedlegg som ikke kan være større enn 500 kb per vedlegg. Vedleggene må enten være word- eller pdf-format. For å bli vurdert for stillingen må hele søknadsprosessen fullføres, noe som inkluderer å svare på alle "pre-screening"-spørsmål og gi din eSignatur innen søknadsfristen 31.10.2017.

"ConocoPhillips is an equal opportunity employer" Job Function: Human Resources Job Level: Individual Contributor/Staff Level Line of Business: HR NORWAY Title: HMS koordinator / Sykepleier