ConocoPhillips Kranfører in ROGALAND, Norway

Title: Kranfører

Location: EUROPE-NORWAY-ROGALAND-STAVANGER

Job Number: 00RL3

Selskapet

ConocoPhillips er verdens største uavhengige lete- og utvinningsselskap basert på produksjon og påviste reserver. Selskapets hovedkontor ligger i Houston, Texas i USA. ConocoPhillips hadde virksomhet i 17 land, aktiva verdt 69 milliarder dollar og cirka 11.200 ansatte per 30. juni 2018. Produksjonen var i gjennomsnitt 1,215 millioner fat oljeekvivalenter per døgn i løpet av de seks første månedene i 2018 og påviste reserver på 5 milliarder oljeekvivalenter per 31. desember 2017. For mer informasjon se www.conocophillips.com

Selskapets medarbeidere over hele verden handler i tråd med våre SPIRIT-verdier, som er sikkerhet, personell, integritet, rettskaffenhet og ansvar, innovasjon og teamarbeid. Verdiene er en del av vår lederkompetanse og benyttes i vårt daglige arbeid.

ConocoPhillips Norge har ledig stilling som kranfører.

Kranførere er lokalisert offshore på plattformer i Ekofisk og Eldfisk området.

Stillingens hensikt

Kranføreren sin hovedoppgave er å lede løfteoperasjoner med dekkskran i henhold til ConocoPhillips sine prosedyrer, samt å utføre førstelinje vedlikehold på tildelt kran. De som innehar stilling som kranfører må være fleksible og villige til å utføre andre arbeidsoppgaver som for eksempel å fungere som dekksoperatør, operere traverskraner og annet forefallende arbeid.

Kranføreren er ansvarlig for

 • Sikker bruk av kraner og tilhørende løfteutstyr

 • Gjennomføre forebyggende periodisk vedlikehold

 • Påse at kraner og tilhørende utstyr er i god fungerende stand

 • Påse at kranen er optimalt vedlikeholdt i samsvar med bedriftens planlagte vedlikeholdsprogram

 • Utføre obligatoriske beredskapsoppgaver i samsvar med plattformens beredskapsplan

 • Utføre alle typer løfteoperasjoner med tildelt kran

 • Utføre oppgaver som inngår i anhuker-og signalgiverrollene

 • Gjennomføre daglige inspeksjoner av tildelt kran og utstyr

 • At prosedyrer blir fulgt ved alle kranløft

 • Sørge for at arbeidsområder holdes ryddige og rene

 • Bidra til utveksling av beste praksis mellom skiftene, blant annet ved å føre en daglig kranlogg

Arbeidsplan

14-28 offshore rotasjon

Qualifications:

Krav til kvalifikasjoner

 • G5 sertifikat

 • Fagbrev i kranfaget

 • Grunnleggende mekanisk forståelse

 • Relevant offshore erfaring

 • Gode norsk og engelsk kunnskaper

Personlige egenskaper / lederkompetanse

 • Er sikkerhetsfokusert. Har fokus på og tar seg tid til å utføre arbeidet på en sikker måte som ivaretar medarbeidere og miljø

 • Er ansvarlig

 • Tar eierskap til handlinger og overholder forpliktelser

 • Ansvarsbevisst/resultatorientert

 • Forplikter seg til å levere resultater samtidig som man arbeider sikkert

 • Åpen og ærlig kommunikasjon

 • Bidra til godt lagarbeid

Andre krav

For å komme i betraktning for en jobb på sokkelen må gjeldende helsekrav og sikkerhetskurs tilfredsstilles. Se Forskrift om helsekrav for personer i arbeid på innretninger i petroleumsvirksomheten til havs, samt grunnleggende sikkerhetskurs for offshore arbeid.

Stillingen som kranfører kan inneha beredskapsfunksjon som røykdykker og man må bestå bedriftens krav til røykdykkertest før eventuell ansettelse.

Nødvendige tillatelser til å bo og arbeide i Norge på permanent basis uten restriksjoner .

Annet

ConocoPhillips kan tilby konkurransedyktig lønn og ansattgoder.

Eventuelle spørsmål vedrørende stillingen kan rettes til Geir Heddeland, Logistics Supervisor, tlf. 481 38 399.

Øvrige spørsmål vedrørende søkerprosessen kan sendes til COPNORecruiting@conocophillips.com

Vær oppmerksom på at du kan henvise til din CV i feltene vedrørende arbeidserfaring og utdannelse. Alle søkere må legge ved søknadsbrev, CV, fagbrevbevis og/eller relevante vitnemål.

Alle vedlegg må være i word- eller pdf-format og kan ikke være større enn 500 kb per vedlegg.

Dersom du har problemer med å få registrert din søknad elektronisk eller vansker med opplasting av vedlegg, kan du kontakte oss på 52 02 11 44 kl. 09:00-11:00 og 13:00-15:00 mandag - fredag.

Vi gjør oppmerksom på at henvendelser ikke vil bli besvart i tidsrommet 22.12. - 31.12.2018.

For å bli vurdert for stilingen må hele søknadsprosessen fullføres. noe som inkluderer å svare på alle pre-screening spørsmål og gi din eSignatur innen søknadsfristen 31.12.2018.

"ConocoPhillips is an equal oppurtunity employer"

Job Function: Operations

Job Level: Individual Contributor/Staff Level

Line of Business: NORWAY & NORTH AFRICA

Title: Kranfører